За нас

ФИБРОТЕХ“ ООД произвежда и продава широка гама изделия от стъклопласт,

about01на базата на полиестерни и винил естер смоли, включително и смоли, предназначени за специални цели (устойчиви на химикали, UV стабилизирани, незапалим и др.).

Стъклопластта е композитен материал на базата на синтетични смоли, подсилени със стъклени влакна.
Стъклопластта има много добри свойства, което го отличава от другите материали. Най-интересни са следните свойства:

Явява се конструктивен материал с високи якостни показатели и отлична химическа и износо устойчивост при сравнително неголямо относително тегло – 1,6 до 1,8 кг./дм3.
Има ниска топлопроводност, добра радио проницаемост, електро- и звукоизолационни свойства, добра атмосферна устойчивост.
В случай на счупване или повреда, може лесно да бъде ремонтиран.
Възможността за създаването на изделия с различни форми и размери.
Не се подава на корозия и е устойчив към въздействие на химически агресивни и неутрални среди (органични и неорганични течни и твърди вещества с кисел, алкален и неутрален характер, като: органични и неорганични киселини, основи, соли, нафта, морска вода и други.).

Продуктите на “ФИБРОТЕХ” ООД са:

Универсabout02ални, годни за многократна употреба.

Изключително здрави и износоустойчиви.

Висока надеждност –дълъг живот (над 15 години).

Леки по тегло.

нисък коефициент на линейно разширение

Лесно преносими без специално оборудване и лесно транспортируеми.

Превъзхождат многократно тежките, неудобни и подложени на корозионни процеси метални съдове.

Устойчивостта им спрямо химически реагенти позволява да бъдат изместени изделията, произвеждани от неръждаема стомана, хром – никелова стомана и д.р

Изделията могат да се комплектоват с допълнителни части и арматури по желание на потребителя.

Използваното от „ФИБРОТЕХ“ оборудване и технология на производство може да разгърнете пълния потенциал на използвания материал.